Regulamin

1. Zakres ważności regulaminu.

Regulamin sklepu obowiązuje zarówno firmę HauMiau24 Justyna Czerwińska jak i jej klientów w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy kupna.

 

2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna i jej zapisanie.

  • Przedstawienie asortymentu w naszym sklepie jest niezobowiązujące i niewiążące i nie przedstawia oferty w sensie Kodeksu Cywilnego
  • Klikając na produkt bądź jego nazwę Klient przechodzi do strony ze szczegółowym opisem produktu, na której dostępne są różne opcje, np. rozmiarów lub smaków.
  • Wybór następuje poprzez podanie żądanej liczby produktów i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
  • Po wybraniu wszystkich żądanych produktów, Klient przechodzi do podglądu zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Do kasy/Twój koszyk”. W podglądzie tym widoczne są wszystkie wybrane produkty. Następnie należy kliknąć na przycisk „do zamówienia/kasy”.
  • W kolejnym kroku klienci zarejestrowani podają swój login oraz hasło. Pozostali klienci mogą dokonać rejestracji lub dokonać zakupu bez konieczności rejestracji.
  • Po kliknięciu na przycisk „Dalej” klient przechodzi do ostatniego kroku zamówienia, jakim jest podgląd. Tutaj znajduje się zestawienie wszystkich zamówionych produktów, podane są ceny (z VAT) oraz szczegóły dotyczące dostawy i jej ewentualnych kosztów.
  • Aby sfinalizować zamówienie, należy zgodzić się z regulaminem (po jego uprzednim przeczytaniu), poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
  • Klient zatwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w ostatnim kroku przycisku „Wyślij zamówienie”.

Wraz z wysłaniem zamówienia przez klienta umowa kupna nie dochodzi jeszcze do skutku. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, iż firma HauMiau24 Justyna Czerwińska otrzymała zamówienie (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy, lecz ma na celu poinformowanie kupującego, iż zamówienie dotarło do HauMiau24 Justyna Czerwińska.

Zawarcie umowy kupna z HauMiau24 Justyna Czerwińska następuje w momencie, gdy HauMiau24 Justyna Czerwińska przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki). Umowa kupna zostaje zapisana w bazie danych HauMiau24 Justyna Czerwińska w celu realizacji zamówienia. Może ona zostać udostępniona klientowi – oprócz potwierdzenia wysyłki drogą elektroniczną na pisemną prośbę klienta.

Sprzedaż oferowanego towaru następuje tylko w ilościach detalicznych. Oferty HauMiau24 Justyna Czerwińska kierowane są do osób pełnoletnich. HauMiau24 Justyna Czerwińska zastrzega sobie prawo anulowania zamówień – również bez podania powodu.

3. Prawo zwrotu towaru

Klient może odstąpić od umowy kupna – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od jej zawarcia, informując o swojej decyzji w formie pisemnej np. listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej albo – w przypadku, gdy zamówiony towar został dostarczony przed upływem tego terminu – również poprzez odesłanie dostarczonego towaru. Odesłanie towaru odbywa się na koszt klienta.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować do: HauMiau24 Justyna Czerwińska, ul. Żelazna 33/4, 53-427 Wrocław, E-mail: sklep@haumiau24.pl

Zanim nadają Państwo przesyłkę zwrotną, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym serwisem klienta tel. (+48) 791 031 906

Prawo zwrotu towaru nie dotyczy towarów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie klienta; towary napoczęte, towary z uszkodzonym opakowaniem nie podlegają zwrotowi. Warunkiem zwrotu towaru jest pisemne powiadomienie firmy HauMiau24 Justyna Czerwińska o rezygnacji z towaru. Klient odsyła zamówiony towar na adres HauMiau24 Justyna Czerwińska na koszt własny.

4. Procedura odbioru towaru i ewentualne reklamacje

Przesyłki przygotowujemy do wysyłki tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu. Kurier odpowiada za towar do chwili podpisania przez Państwa dokumentów przewozowych. Podpisanie listu przewozowego, równoznaczne jest z oświadczeniem o treści: „Potwierdzam odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym i zgodnym z zamówieniem”, tak więc przed złożeniem podpisu prosimy o dokonanie oględzin, czy opakowanie nie zostało uszkodzone, oraz o przeliczenie towaru. W przypadku uszkodzenia lub ewentualnych braków, niezbędnym dokumentem do roszczeń reklamacyjnych jest protokół szkody. Kurierzy mają obowiązek posiadania formularza. Kurier nie ma prawa odmówić Państwu tej możliwości z jakiejkolwiek przyczyny. Proszę pamiętać że podpisanie przez kuriera protokołu jest podstawą do roszczenia praw reklamacyjnych. Oryginał protokołu zabiera kurier.

5. Koszty przesyłki zwrotnej.

Jeśli klient korzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy kupna, jest zobowiązany do poniesienia kosztów przesyłki zwrotnej, ale nie dotyczy to sytuacji, gdy dostarczony towar nie odpowiada zamówionemu

6. Gwarancja i odpowiedzialność.

We wszystkich przypadkach wad towaru, w trakcie okresu gwarancji mają zastosowanie – po spełnieniu prawnie określonych wymagań – wszelkie ustawowe roszczenia dotyczące zwrotu, reklamacji, naprawy i wymiany towaru w całości lub części. Prawo do zmniejszenia bądź potrąceń należnej kwoty ma zastosowanie tylko wtedy, gdy roszczenia są prawomocne, niepodważalne lub zostały uznane przez nas w formie pisemnej. Termin przedawnienia w odniesieniu do ustawowych gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania towaru kupującemu. Jeśli dostarczone produkty wykazują oczywiste wady materiału lub produkcji, w tym także uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, należy zwrócić się do: sklep@haumiau24.pl i postępować zgodnie z procedurą odbioru i reklamacji (pkt 4. regulaminu).

7. Ceny i koszty przesyłki.

Obowiązują ceny, które są aktualne w naszym sklepie w chwili zamówienia towaru. Okres trwania naszych ograniczonych czasowo promocji jest podany w sklepie. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Na terenie Polski koszty przesyłki wynoszą 20,99 zł przy dokonaniu przelewu lub płatności elektronicznej. Przy zakupach o wartości powyżej 250zł, koszt wysyłki wynosi 0zł.

Istnieje opcja indywidualnego transportu karmy na terenie Wrocławia – koszt to 25zł, lub 0zł dla minimalnej wartość zamówienia wynoszącej 250 zł. Po kontakcie telefonicznym dostarczymy karmę pod wskazany adres zgodnie z uzgodnieniami.

W przypadku opcji darmowej wysyłki, gdy masa paczki przekroczy 25kg sprzedający zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty dodatkowej zależnej od realnych kosztów przesyłki. Zostaną one ustalone w porozumieniu z Kupującym przed realizacją zamówienia.

W przypadku gdy nie możemy dostarczyć zamówionego towaru niezwłocznie powiadomimy Państwa o tym fakcie.

HauMiau24 Justyna Czerwińska dostarczy zamówiony towar na podany przez klienta adres.

Dostawa towaru następuje w terminie do 7 dni roboczych od momentu odnotowania przez nas opłaty za zamówienie (przy płatności przelewem) lub do 7 dni od zarejestrowania zamówienia w sklepie (odbiór za pobraniem, płatność elektroniczna).

Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny w magazynie i umowa kupna nie dojdzie do skutku, zastrzegamy sobie prawo do wysłania Państwu pozostałych artykułów z zamówienia.

W razie opóźnień dostawy poinformujemy Państwa niezwłocznie o tym fakcie. Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.

8. Zastrzeżenie własności.

Towar pozostaje własnością HauMiau24 Justyna Czerwińska aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.

 

9. Metody płatności, termin płatności, zwłoka.

Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew bankowy, płatność elektroniczna w systemie eService.pl.

W określonych przypadkach HauMiau24 Justyna Czerwińska zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty.

Rachunek bankowy: mBank 38 1140 2004 0000 3202 7676 4928

Odbiorca: HauMiau24 Justyna Czerwińska

Adres odbiorcy: 53-427 Wrocław, ul. Żelazna 33/4

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

Jeżeli doszłoby do zwłoki w uregulowaniu płatności, zastrzegamy sobie prawo do wliczenia kosztów upomnienia i odsetek ustawowych, wszystkie zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni będą usuwane z sytemu.

10. Ochrona danych osobowych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

11. Zalecenia dotyczące stosowania karm weterynaryjnych.

Kupując karmę weterynaryjną, Klient potwierdza, że skonsultował się z lekarzem weterynarii odnośnie stosowania takiego pożywienia. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne wizyty kontrolne zwierzęcia (co 6 miesięcy). W razie gdyby stan zdrowia zwierzęcia uległ pogorszeniu, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

12. Oferent sklepu.

Dane firmy: HauMiau24 Justyna Czerwińska, ul. Żelazna 33/4, 53-427 Wrocław

NIP: 764 184 43 62

Regon: 022498299

 

13. Obsługa klienta.

Mail: sklep@haumiau24.pl, Tel. (+48) 791 031 906 w godzinach od 8 do 20.

14. Ustalenie końcowe.

Działamy zgodnie z polskim prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).