Ozonowanie

Ozonowanie jest jedną z najskuteczniejszych metod usuwania zapachów i dezynfekcji powierzchni. Bardzo skutecznie usuwa Salmonellę, E. coli, Clostridium, Cryptosporidium, a także zarodniki pleśni czy wirusy i pierwotniaki.

Dla właścicieli i opiekunów zwierząt, najistotniejsze jest skuteczne usuwanie zapachu moczu i sterylizacja po chorobach zakaźnych, takich jak kaliciwiroza (FCV), panleukopenia (FPV) czy parvowiroza (CPV) lub koronawiroza . Najlepiej bez użycia „ciężkiej chemii” środków dezynfekcyjno-czyszczących zawierających chlor lub ług sodowy, którymi mogły by zatruć się zwierzęta.

Posiadamy sprzęt pozwalający nam na skuteczne ozonowanie pomieszczeń o objętości teoretycznej do 150m3 – przy typowej wysokości mieszkania 2,6m oznacza to powierzchnię ok. 60m2 w jednym cyklu. W praktyce aby zapewnić odpowiedni przepływ gazu zwykle ozonujemy 2 pomieszczenia połączone ze sobą.

Cennik:
POMIESZCZENIA
< 25m2 (62,5 m3) 150 zł
25 – 50 m2 (125 m3) 200 zł
50 – 80 m2 (200 m3) 300 zł

Podane ceny są cenami brutto.

ozonowanie_dzialanie_bakterie

Czas ozonowania i skuteczność.

Zalecana procedura dla szpitali, to osiągnięcie stężenia skutecznego ozonu na poziomie 6-9ppm i utrzymanie go przez 20 minut.  W praktyce oznacza to, że ozonowanie do standardu medycznego trwa około 1,5 godziny – z tego ok 30 minut trwa uzyskanie właściwego stężenia ozonu w pomieszczeniu. W trakcie ozonowania i zaraz po jego zakończeniu można wejść do pomieszczenia tylko w masce pełno-twarzowej z odpowiednim filtopochłaniaczem obejmującym tlenki azotu NOx. Następnie wietrzymy pomieszczenie przez 10-15 minut aby usunąć resztki ozonu.

Taka procedura pozwala na skuteczną dezynfekcję pomieszczenia (ponad 90% bakterii i wirusów) i uśnięcie większości zapachów…

Przygotowanie

Przed ozonowaniem dokładnie sprzątamy pomieszczenie, kuwety, miski z jedzeniem, klatki bytowe opróżniamy i myjemy, tak samo grube koce i narzuty trzeba najzwyczajniej wyprać. Z drapaków i leżanek wyciągamy elementy demontowalne (poduszki, wypełnienia) . Odsłaniamy wszystkie powierzchnie w które mógł by wgryźć się zapach. Ozon ma bardzo małą prężność – „dociera tylko tam gdzie mu łatwo” i nie wnika w materiały.

Przykład: kupka żwirku za kuwetą zostanie zdezynfekowana tylko z wierzchu, pod spodem i w środku nic się nie zmieni, tak samo osikana podłoga pod dywanem.

Czego oczy nie widzą:

Ślady kociego moczu w świetle UV

Na podłodze czysto, ale coś śmierdzi… To jeden z częstszych przypadków, koty znaczą swoje terytorium, a my możemy nawet nie znaleźć śladu, ponieważ wszystko wyschło. Okulary ochronne, latarka UV i świat zaczyna wyglądać inaczej.

 

Przed i po sprzątaniu kociego moczu

Tutaj niski rant kuwety dawał okazję do tego aby obsikać wszystko naokoło, co powodowało późniejszą eskalację znaczenia u pozostałych domowników. Pomogła wymiana kuwety na większą i dokładne usunięcie wszystkich śladów i zapachów. Problem z behawioralnego okazał się czysto techniczny.

Czego wam nie powiedzą...

Ozon zabija w ciągu 15 minut 99% bakterii – no nie do końca.

Wstawienie ozonatora na 15 minut, następnie wejście (bez żadnego sprzętu ochronnego) i zabranie ozonatora do następnego pomieszczenia, pozwala co najwyżej zdezynfekować wnętrze ozonatora i usunąć zapachy z powietrza. Na dezynfekcję powierzchni nie było czasu ani właściwego stężenia. Stężenie ozonu rośnie bardzo powoli – na początku ozonujemy powietrze w pomieszczeniu, utleniając związki lotne i bakterie z powietrza co zajmuje ok. 10-15 minut. Dopiero wtedy osiągamy stężenie „robocze”. W praktyce uzyskujemy redukcję ilości bakterii o ok. 90% – wartość 99% jest czysto laboratoryjna. Dlatego porządne czyszczenie i mycie powierzchni jest koniecznym elementem całego procesu.

Zapach ozonu

Większość ludzi wyczuwa charakterystyczny zapach ozonu przy stężeniu 0,01 ppm, minimalne skuteczne stężenie gwarantujące zabicie 90% bakterii to 2,5 ppm – 2000x więcej.

Ozonowanie to nie jest zabawa!

Kompilacja z norm ekspozycji na Ozon (USA/GB – polskie są znacznie mniej restrykcyjne, ale my widocznie mamy genetyczną odporność na środki dezynfekujące, alkohol w szczególności ;-))

H270: Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H330: Wdychanie grozi śmiercią.

0,1 ppm – do 8 h

0,2 ppm – 15 min (podrażnienie oczu, nosa, gardła, ból głowy, kaszel)

2 ppm – n.d. (zaburzenia oddychania, ogólne zmęczenie i ból w piersiach, kaszel)

5 ppm – n.d. stężenie przyjmowane za bezpośrednio niebezpieczne dla życia lub zdrowia (IDLH) (zaburzenia oddychania, ból głowy, obrzęk oskrzeli, zapalenie płuc przy dłuższej ekspozycji).

A wiec tak, jeśli przykładowy pan Janusz wejdzie po ozonator w trakcie ozonowania i wyjdzie z tego żywy, to bakterie i wirusy tym bardziej. Stężenie skuteczne dla przeprowadzenia oznowania pod względem biologicznym i chemicznym to 6-9ppm.

 

Koci wirus?

Koci koronavirus (FCoV) oraz koci kalicivirus (FCV) jako nieszkodliwe dla człowieka i łatwe do namnażania są często wykorzystywane jako wirusy referencyjne w trakcie badań nad skutecznością ozonowania / odkażania. Tak, że czytając informacje o skuteczności usuwania Norowirusa (NoV – np. grypa żołądkowa) lub wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) czytacie tak naprawdę najczęściej o wirusach kocich 😉.